Mastery

THE MASTERY UK

INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTING

WHO WE ARE

THE MASTERY UK ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ การให้คำปรึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปผู้สนใจในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งบริษัท ผู้มีความฝันในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง การเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน การดำเนินชีวิตในต่างแดน การได้เผชิญ แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งการเตรียมตัวก่อนเดินทางและขณะศึกษาต่อ ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการและอุปสรรคต่างๆ ที่เราพบเจอ เราเล็งเห็นความสำคัญของการมีผู้เชี่ยวชาญที่ยืนเคียงข้างเรา คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง เพื่อให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ แม้อาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่เราก็ได้เรียนรู้ แก้ไข และพัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างมาก สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่นำมาสู่ความเป็น The Mastery UK

การให้บริการของเรามีแนวทางหลัก คือ นักเรียนต้องได้รับสิ่งที่ถูกต้อง ดี และเหมาะสมที่สุด เพื่อให้การลงทุนของผู้ปกครองครั้งนี้เกิดผลตอบแทนสูงสุดทั้งในระยะสั้นและยาว ด้วยประสบการณ์กว่า 6 ปี เราไปเยี่ยมเยียนสถาบันต่างประเทศทุกปี ได้เรียนรู้บุคลิกลักษณะของสถาบันต่างๆ กอรปกับการทำงานร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าใจความคิดและสิ่งที่ต้องการ ทำให้เราสามารถนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ของเราล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ เราจึงมั่นใจที่สามารถสร้างการบริการของเราให้มีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจน้องนักเรียนและผู้ปกครอง เสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องที่พร้อมให้คำปรึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมตัวศึกษาต่อ ขณะศึกษาอยู่ต่างประเทศ และแม้กระทั่งน้องนักเรียนจบการศึกษากลับมาที่ประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของน้กเรียนทุกคน เพราะเรารู้สึกยินดีและปราบปลื้มเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นนักเรียนของเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนได้วางไว้

การบริการให้คำปรึกษานี้ล้วน “…ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น…” และถ้านักเรียนยินดีไปศึกษาต่อด้วยบริการของเรา เราเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นกัน อาทิ บริการการสมัครเรียน การเตรียมเอกสารและขอมีวีซ่า การจัดหาตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

ด้วยความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน เราขอขอบพระคุณสำหรับความเชื่อใจในบริการของเรา และได้แนะนำเราต่อญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของท่าน เราพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าเรายังคงนำเสนอการบริการที่ดีที่สุดสืบไป เพื่อให้นักเรียนรุ่นต่อไปมีโอกาสเดินตามความฝันได้อย่างมีความสุข

WHO WE SERVE

การบริการของเราเหมาะสำหรับกลุ่มนักเรียน 4 กลุ่ม ซึ่งถูกจำแนกโดยระดับการศึกษาและประเภทหลักสูตร 

  • กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ (English Study) คือ นักเรียนที่วางแผนเรียนภาษาอังกฤษทั้งแบบระยะสั้น (2-4 สัปดาห์) และระยะยาว (มากกว่า 24 สัปดาห์) ณ สหราชอาณาจักร อเมริกา และแคนาดา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง หรืออาจเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ นักเรียนในกลุ่มนี้มีอายุหลากหลาย ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่นักเรียนต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนต่างประเทศ
  • กลุ่มหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer School) คือ นักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมหลักสูตรภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ นักเรียนมีอายุระหว่าง 10 ปี เป็นต้นไป หลักสูตรหลักสำคัญคือ English Summer Course เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา และ Academic Summer Course เรียนภาษาอังกฤษและวิชาการพร้อมทัศนศึกษา ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการวางแผนระยะยาวสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา
  • กลุ่มนักเรียนโรงเรียนประจำ (Boarding School) คือ นักเรียนที่สนใจไปเรียน ณ สหราชอาณาจักรและแคนาดาตั้งแต่ระดับมัธยม นักเรียนกลุ่มนี้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.1 หรือ Year 9 (โดยส่วนมาก) โดยนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทางวิชาการและระดับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • กลุ่มนักเรียนระดับปริญญา (University Study) คือ นักเรียนที่วางแผนไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา หรือประเทศอื่นๆ รวมทั้งนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น

สำหรับกรณีที่นักเรียนมีเป้าหมายต่างจากกลุ่มทั้ง 4 เบื้องต้น เรายินดีทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อหาแนวทางให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับนักเรียนและสามารถส่งน้องๆ ไปเรียนด้านการทำอาหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเรียนทำผมกับสถาบันชื่อดังในสหราชอาณาจักรอย่าง Vidal Sassoon 

ดังนั้น ขอเพียงน้องนักเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเราพิจารณาแล้วว่ามีแนวทางทำให้ลุล่วงได้ เรายินดีร่วมเดินไปกับน้องนักเรียนไปยังความสำเร็จที่วางไว้

WHAT WE DO

Data
Application Process
Visa Application
Pre-Departure Seminar
First Day Of Arrival
Life in Foreign Country
Graduation Day
Mastery Community